Archive for the ‘Heet nieuws’ Category

Nieuw stadsbestuur volledig gekend

december 7, 2006

Nadat de Dendermondse sp.a de namen van hun schepenen publiceerde, zijn nu ook die van CD&V/N-VA bekend gemaakt. Piet Buyse wordt burgemeester en bevoegd voor veiligheid, public relations en toerisme.

Piet Buyse - vanaf januari burgemeester

Leen Dierick wordt eerste schepen en krijgt openbare werken en informatie. Die laatste bevoegdheid had ze vorige legislatuur ook al. De openbare werken erft ze van Buyse. Dirk Abbeloos zal waken over de financiën (een bevoegdheid die hij overneemt van Jef Dauwe) en het leefmilieu. Martine Van Hauwermeiren wordt schepen van platteland en middenstand. Thérèse Van Gucht, de vorige legislatuur nog voorzitter van het OCMW, krijgt als schepen de bevoegdheid over personeel en feestelijkheden.

Opvallend is de naam van Marius Meremans. Als enige N-VA’er in de gemeenteraad wordt hij schepen van cultuur en jeugd. Na de breuk tussen CD&V en N-VA op nationaal niveau was de vraag wat de weerslag daarvan ging zijn in Dendermonde. Meremans vertelt, in een bijdrage die woensdag 13 december in Editie staat, dat er in Dendermonde “een zeer goede verstandhouding tussen de kartelpartners, gebaseerd op wederzijds respect” is, en dat beiden samen een fractie zouden vormen.

Voor de volledigheid herhalen we dat sp.a’ers Bart Van Malderen en Pierre Caudron ook in het stadsbestuur zullen zetelen. Ze worden respectievelijk bevoegd voor ruimtelijke ordening en mobiliteit, en onderwijs en sport. Afscheidnemend burgemeester Theo Janssens neemt de zetel van Van Gucht over als OCMW-voorzitter.

Theo Janssens - voorzitter OCMW

Piet Buyse zal eind december de eed afleggen in handen van de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen. De schepenen zullen op 2 januari 2007, tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad, hun eed afleggen in handen van de nieuwe burgemeester.

Advertenties

sp.a maakt namen schepenen bekend

december 7, 2006

Op 6 december heeft de algemene vergadering van sp.a Dendermonde beslist over wie in het bestuur van de stad zal komen. Lijsttrekker Bart Van Malderen, met 2053 voorkeurstemmen de onbetwiste nummer 1 van de partij, krijgt de bevoegdheid over ruimtelijke ordening, stedenbouw, verkeer en mobiliteit. Hij neemt daarmee een deel van de bevoegdheden over van CD&V-er Piet Buyse, die burgemeester wordt.

Bart Van Malderen

De andere socialistische schepen wordt Pierre Caudron (719 voorkeursstemmen). Die krijgt onderwijs en sport onder zijn vleugels. Deze bevoegdheden had hij al de voorbije legislatuur. Caudron zal na 2 jaar plaats maken voor Carine Verhelst. Die stond als onafhankelijke op de tweede plaats bij sp.a-spirit en haalde met 943 voorkeurstemmen de vierde meeste stemmen van de lijst.

Ook afscheidnemend burgemeester Theo Janssens -die 1324 rode bolletjes verzamelde op 8 oktober- kreeg een mandaat van Sinterklaas. Hij wordt OCMW-voorzitter, een functie die hij vroeger ook al bekleedde.

Om het volledige college te kennen, is het wachten op CD&VN-VA. Iemand die een tipje van de sluier wil oplichten?

Anonieme klacht over verkiezingsfraude

november 7, 2006

Een anonieme briefschrijver beweert dat er gesjoemeld werd bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen. Hij schreef dat aan enkele lijsttrekkers. De brief spreekt van “manipulatie van de verkiezingssoftware vooraf en op datum van de centralisatie van de uitslagen”. Voorts benadrukt de schrijver, die beweert ambtenaar te zijn, dat hij geenszins lid is van een politieke partij en dat hij in het reine wil komen. Hij verwijst daarbij impliciet naar de klacht in Kapelle-op-den-Bos.

Stefaan Van Gucht, de lijsttrekker van het Vlaams Belang in Dendermonde, was op 8 oktober aanwezig bij de telling. “Er was een telcomputer in panne gevallen, en die moest terug ingeleid worden. En we hebben inderdaad lang gewacht, maar dat had te maken met de provincieraadsverkiezingen”, vertelt hij. Van Gucht bemerkte in ieder geval geen onregelmatigheden.

“Enorme beschuldiging”

De lijsttrekkers van de huidige en toekomstige meerderheid, Piet Buyse van CD&V en Bart Van Malderen van SP.A, werden niet aangeschreven. Piet Buyse noemt het om die reden een “tendentieuze brief”. Ook hij gelooft niet in de beschuldigingen: “Ik kan mij niet voorstellen dat niemand van de aanwezigen, noch van de meerderheid, noch van de oppositie, geen opmerking zou gemaakt hebben.” Het proces verbaal toont volgens de toekomstige burgemeester dan ook een normale gang van zaken en is door alle getuigen getekend.

Buyse benadrukt dat dit een enorme beschuldiging is aan het adres van de rechtbank én de ambtenaren die de verkiezingen praktisch organsiseren. Hij heeft het dan ook over een slechte verliezer. “Als de schrijver gelijk heeft en zijn beweringen kan bewijzen, dan kan hij zijn naam noemen”, zegt hij. Nu ergert Buyse zich vooral aan het kwaad dat een anonieme briefschrijver kan aanrichten.
Of de klacht doorgespeeld wordt aan de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, is nog niet bekend.

Samenstelling van het schepencollege

oktober 9, 2006

We vernemen dat de onderhandelingen tussen CD&V en sp.a in Dendermonde het volgende hebben opgeleverd. CD&V levert de burgemeester en krijgt 5 van de 7 schepenambten. Zeker is dat Piet Buyse de nieuwe burgemeester wordt en Leen Dierick, Dirk Abbeloos en Martine Van Hauwermeiren als schepen zullen zetelen. Er is nog geen duidelijkheid over de twee andere mandaten in het schepencollege. Hoogstwaarschijnlijk zal kartelpartner Marius Meremans namens de NV-A deel uitmaken van het college. De sp.a krijgt 2 schepenen en mag de OCMW-voorzitter aanduiden. Daarbij is het zeker dat Bart Van Malderen schepen wordt. Over de tweede zetel in het college wordt bij de sp.a nog intern onderhandeld.

Reactie Stefaan Van Gucht (Vlaams Belang): “In stilte gehoopt”

oktober 8, 2006

Het Vlaams Belang is in Dendermonde de derde partij in de gemeenteraad, op een zucht van sp.a-spirit. Stefaan van Gucht, lijsttrekker van de partij : “We gaan van 4 naar 7 zetels: we zijn tevreden. Ik had dat in stilte gehoopt, maar het moet natuurlijk bevestigd worden. Natuurlijk: het ziet ernaar uit dat het weer oppositie wordt, tegen een meerderheid van CD&V en sp.a.” Het Vlaams Belang zal dan meteen de grootste oppositiepartij zijn.

Tegenover de laatste verkiezingen, in 2004 voor het Vlaams Gewest, is de partij wel lichtjes achteruitgegaan. “Ja, maar je mag dat niet extrapoleren. Er zijn hier in Dendermonde twee scheurpartijen. Die hebben het wel niet schitterend gedaan, natuurlijk. En de gemeenteraadsverkiezingen, dat is ook een kwestie van personencultus. Wij zijn echt als ploeg naar buiten gekomen.”

“We hebben ook niet de middelen niet die andere partijen hebben. Onze borden kunnen niet overal staan. We hadden misschien beter de nadruk op personen gelegd. Met de sp.a schilt het maar 400 stemmen… we hadden de tweede partij kunnen zijn.”

Opvallend is de goede uitslag van Barbara Pas, tot voor kort een onbekende. “De uitslag van Barbara Pas had ik wel verwacht. Jong vrouwelijk geweld doet het tegenwoordig.”

Reactie Karel Peeters (Plus): “Misnoegdheid in Dendermonde”

oktober 8, 2006


Plus is een nieuwe partij, en heeft dus geen vergelijkingspunt. We kunnen niet zeggen of ze gestegen of gezakt zijn. Toch is Karel Peeters, lijsttrekker (links) en hier op de foto met lijstduwer Erik Reynaerts, niet tevreden: “Ja, ik ben teleurgesteld. We hadden 5 zetels verwacht, we hebben er maar twee. We stellen vast dat de misnoegdheid in Dendermonde groot is, als je ziet dat het Vlaams Belang hun zetelaantal kan verdubbelen… Wij hadden er daar een paar kiezers van willen afsnoepen. We mikten echt op de Vlaams Belang-stemmers.”

Wat voor oppositie mogen we nu verwachten van de PLUS-fractie? “Patrick (Meulebroek) en ik zijn realistisch, en gedragen zich zoals het moet. Wij gaan de komende legislatuur opbouwende kritiek geven op de meerderheid.”

Reactie Peter Bombay (Samen): “Traditionele partijen”

oktober 8, 2006

De lokale partij Samen, die vorige legislatuur nog 4 raadsleden had, verdwijnt uit de gemeenteraad. Peter Bombay :”Ik ben een democraat, en dan moet je je neerleggen bij wat de kiezer beslist. Het is natuurlijk niet prettig, we hebben zes jaar hard gewerkt, een toffe campagne gevoerd. Maar we moeten er ons bij neerleggen.”

“We wisten al lang dat we het geen goede zaak zou zijn dat Alfons Hermans niet opkomt. Maar geen enkele zetel… De mensen hebben gestemd voor de traditionele partijen, waarbij ondertussen ook het Vlaams Belang hoort.”

“De CD&V heeft een stevige fractie, hebben zichzelf versterkt met een aantal bekwame mensen, en ik wens hen daar ook een dikke proficiat mee. Met Piet Buyse hebben we de best mogelijke burgemeester.”

Reactie Gino Bertin (Groen!): “Niet stilstaan”

oktober 8, 2006

Groen! haalt geen enkele zetel bij de verkiezingen van vandaag. Gino Bertin: “Tja wat kun je erop zeggen? We hadden echt geen flauw idee dat het zo zou lopen. We hadden een betere lijst, hebben zes jaar positief werk geleverd in de oppositie, maar blijkbaar is dat niet voldoende om te stijgen of een verkozene te houden.”

Gaat Groen! dan de komende zes jaar de rol van drukkingsgroep -buiten de gemeenteraad- op zich nemen? “Daar hebben we nu nog geen idee van. We hebben deze week een vergadering, en daar zullen we wel zien hoe het verder gaat. Volgend jaar zijn het al federale verkiezingen, dus we gaan in elk geval niet stilstaan.”

Neef premier kandidaat bij Vlaams Belang in Dendermonde

september 28, 2006

Jan Janssens, die op de 25ste plaats staat op de Dendermondse lijst van het Vlaams Belang, is de neef van premier Guy Verhofstadt. “Een keuze die mij door neef Guy niet in dank is afgenomen”, laat Janssens weten.

Lees het volledige bericht op de website van Het Nieuwsblad, De Standaard of Het Laatste Nieuws.

Jan Janssens, kandidaat voor het Vlaams Belang
in Dendermonde

Website CD&V Dendermonde onbereikbaar

september 25, 2006

De website van CD&V Dendermonde, normaalgezien te vinden op http://www.cdenvdendermonde.be/, is al een hele dag (25 september) onbereikbaar wegens een interne serverfout.

CD&V Dendermonde - server error

cdenvdendermonde.be onbereikbaar

De webpagina van CD&V-kandidaat Ken Van Weyenberg, die op de zelfde machine draait, is wel bereikbaar.

Gelukkig is er onze kandidatenlijst nog om u te informeren over deze partij. Over alle andere ook trouwens. Klik daarvoor rechts op 8 oktober: de kandidaten.

Update 26 september: CD&V Dendermonde is weer  virtueel bereikbaar op het bekende adres.